ESPERANTO EN UNIVERSITATOJ

TAKE - ESPERANTO celas arigon de ĉiuj esperanto-parolantoj, fakuloj pri konstruado (ekde la elpensado ĝis la interna kaj ekstera aranĝado) por profesiaj interŝanĝoj kaj terminologia laboro. Ĝi eldonas ĉiu-jare teknikan brosuron "Jarkolekto de TAKE" kaj ekde 2016 KONSTRUADO-kajero de TAKE

Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj. Association mondiale des ESPERANTOPHONES professionnels du bâtiment et des travaux publics.
RN 83 - Rue de Tiefenbach F- 68920 Wintzenheim - FRANCE
Tel.: (+33) 03.89 79 32 27
CCP / P.ĉ .k TAKE n° 2 549 46 A Strasbourg
Internacia ĝiro al TAKE:
IBAN : FR58 2004 1010 1502 5494 6A03 650
BIC: PSSTFRPPSTR
U.E.A konto: ekat-i Rotterdam NL
TTT-ejo: http://take.esperanto.free.fr

Tel.  (+33) 04.77.37.28.47
Ret-poŝto: verdapigo#@#gmail.com

Information sur l'Espéranto

L'espéranto
L'association Take
Cours d'espéranto
Stages professionels à l'étranger
L'espéranto dans le monde

Kio estas TAKE

TAKE Jarkolektoj
Kotizoj abonoj
Varoj
Terminologio
Aliaj Retejoj
Konstru-forumo
Staøo en Æinio