Kio estas Take ??

Français
Esperanto
Deutsch
Albane
Norvege

Kio estas Esperanto ??

Français
Deutsch
Italiano
Castilliana
Portugês

La numero 41 de
¬us aperis la numero 42

En Esperanto

Pri TAKE
La DOMO
Kotizoj abonoj
Varoj
Terminologio
IJK 2001
Anonceto
Aliaj Retejoj

En Français

L'espéranto
L'association Take
Cours d'espéranto
Stages professionels à l'étranger
L'espéranto dans le monde

Artikoloj el la DOMO

Agado de Arkitekto
BEMI (Biciklista Esp.M.)
Prifakaj prelegantoj
Lingvo de Tekniko
Farigxi bona organizanto
Intervjuo:Tra la mondo
Defio de frosto, Finnlando
Nova tegmentisto
Fasadoj
Lukto kontraux fajro
Fromagxo Munster
Observo-kapablo
Tertremo
Konstrui el pajlo
Enbetonaj fiksiloj

 

Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj. Association mondiale des ESPERANTOPHONES professionnels du bâtiment et des travaux publics.
RN 83 - Rue de Tiefenbach F- 68920 Wintzenheim - FRANCE
Tel.: (33) 03.89 80 11 17 Fakso: (+33) 03.89.79.43.33
CCP / P.cx.k TAKE n° 2 549 46 A Strasbourg
Internacia gxiro al TAKE:
IBAN : FR58 2004 1010 1502 5494 6A03 650
BIC: PSSTFRPPSTR
U.E.A konto: ekat-i Rotterdam NL
TTT-ejo: http://take-esperanto.org
Revuo "LA DOMO": TAKE ESPERANTO
26, route de la Schlucht F- 68140 Stosswihr
Tel/ Fakso: (+33) 03. 89.77.52.56 Ret-poþto : take.ladomo@wanadoo.fr