Ĉiuj membroj ricevos en 2020 la KONSTRUADO-kajeron de TAKE

 

 

 

KOTIZO AL TAKE POR :

2020

2021

2022

Ĉiuj membroj ricevos en 2020

La KONSTRUADO-kajero de TAKE
(ampleksa teknika broŝuro)

Normala kotizo

8 eŭroj

8 eŭroj

8 eŭroj

Subtena abono

20 eŭroj

20 eŭroj

20 eŭroj

Pag-eblecoj. Bonvolu indiki la celon de via pago.

Francio

Per ĝiro al TAKE p.c.k. 2 549 46 A Strasbourg.
Per sendo de franca ĉeko en eŭroj je la nomo de TAKE CCP 2 549 46 A Strasbourg, al André Grossmann, 5, rue des Pyrénées, 68390 BALDERSHEIM Francio

Internacie

Internacia ĝiro al TAKE: IBAN : FR58 2004 1010 1502 5494 6A03 650
BIC: PSSTFRPPSTR

UEA-konto

ekat-i Rotterdam (Bonvolu aparte informi pri via pago kaj adreso)