La varoj de TAKE

Niaj flagoj TAKE-Esperanto

 

 

 

 

 

 

 

 Eldonaĵoj de TAKE

 

Ĉiuj prezoj entenas la sendkostojn

Ofertoj de TAKE (inkluzive kun sendkostoj) Haveblas ankoraŭ la Jarkolektoj de TAKE por la jaroj 2006 -2007 - 2008 -2009 - 2010 -2011  2012 -2013 -2015

KONSTRUADO-kajero 2016 - 2018· 2019

 

 mendo de 1 ekzemplero


8 eŭroj

 

 mendo de 2 ekzempleroj  

 

15 eŭroj

 mendo de 3 ekzempleroj 

 

23 eŭroj

 mendo de 4 ekzempleroj 

 

31 eŭroj

Teknikaj kajeroj de Gilbert R. LEDON

  

MANEKENOJ KAJ NI

 

4,60 eŭroj

HERMETIKAJ PUMPILOJ POR MEDIPROTEKTADO

 

4,60 eŭroj

ANALOJ DE EASP Esperanto-Asocio de San-Paulo 1937 - 1997 (60 jarajn sub steloflagrado)

 

3,60 eŭroj

Familia lingvo ESPERANTO

 

3 eŭroj

IKARO NE SONĜIS. . . kial aviadiloj flugas.

 

4,60 eŭroj

KONSTRUU VIAN DOMON

 

4,60 eŭroj

*** TAKE eldonis kaj disvendas ***

 

JE VIA SANO! Alzaco kaj ties vinoj (Esperanto, franca, germana) Malkovrigu Esperanton al viaj geamikoj per trilingva prezento de vinoj kaj vin-kultivado !

 

3 eŭroj

SUKERFARADO - SUKERFARILOJ -SUKERFAREJOJ
(provo de klarigo kaj de faka terminaro) de Claude LONGUE ÉPÉE, La aŭtoro (kreinto de sukerfabriko) klarigas fak-sperte, sed en popularscienca stilo, la fabrikadon de betsukero. La libron ilustras tre klaraj teknikaj desegnoj

 

7,65 eŭroj

Flago kun la vortoj TAKE ESPERANTO Blanka nilona ŝtofo, ruĝaj kaj verdaj literoj.

 ekz.
17 eŭroj
13 eŭroj
22 eŭroj
28 eŭroj
35 eŭroj

La send-kostoj
laŭ menditaj kvantoj.
Indikoj sur apartaj folio.

Pag-eblecoj. Bonvolu indiki la celon de via pago.

Francio

Per ĝiro al TAKE p.ĉ.k. 2 549 46 A Strasbourg.
Per sendo de franca ĉeko en eŭroj je la nomo de TAKE CCP 2 549 46 A Strasbourg, al André Grossmann, 5, rue des Pyrénées, 68390 BALDERSHEIM Francio

Internacie

Internacia ĝiro al TAKE:
IBAN : FR58 2004 1010 1502 5494 6A03 650
BIC: PSSTFRPPSTR

UEA-konto

ekat-i Rotterdam (Bonvolu aparte informi pri via pago kaj adreso)