T A K E
Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj
RN 83 - rue de Tiefenbach
FR 68 920 WINTZEHNHEIM
esperanto.eludwig@orange.fr
 ELDONAĴO
JAR-KOLEKTO DE TAKE
Ampleksa teknika kajero


organizaj adresoj - celaro de TAKE-LA DOMO - Perantoj - malsupren

Tutmonda Asocio
de Konstruistoj Esperantistaj.
Association mondiale des ESPERANTOPHONES professionnels du bâtiment.
RN 83 - Rue de Tiefenbach
FR- 68920 WINTZENHEIM - France

Tel : +33 (0)3 89 80 11 17
Fakso: +33 (0)3 89 79 43 33
e-poŝto :
100623.3022@COMPUSERVE.COM

CCP / PĈK. TAKE n° 2 549 46 A Strasbourg

U.E.A konto: ekat-i Rotterdam NL

Eldonaĵo
JAR-KOLEKTO DE TAKE
TAKE ESPERANTO
26, route de la Schlucht
FR - 68140 STOSSWIHR

Tel+ Fakso: +33 (0)3 89 77 52 56
ret-poŝto : 
esperanto.eludwig@orange.fr

CCP / PĈK. : TAKE n° 2 549 46 A Strasbourg

U.E.A. - konto : ekat - i Rotterdam NL

 organizaj adresoj - celaro de TAKE-LA DOMO - Perantoj - supren

Celaro de TAKE - LA DOMO

TAKE estas Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj kaj LA DOMO ĝia organo.

TAKE - LA DOMO celas arigon de ĉiuj esperanto-parolantoj, fakuloj pri konstruado (ekde la elpensado ĝis la interna kaj ekstera aranĝado) por profesiaj interŝanĝoj kaj terminologia laboro.

TAKE - LA DOMO promocias la uzon de Esperanto en la ekonomia mondo.

TAKE - LA DOMO klopodas disponigi informojn kaj servojn al profesiuloj plej diversaj kaj al iliaj klientoj.

Tio signifas, ke en TAKE - LA DOMO aperos artikoloj pri ekzemploj de praktika uzo de Esperanto en internaciaj rilatoj. Esperanto kiel ILo por internacia kunlaborado aperu en plej diversaj kampoj de la profesia a� asocia vivo.
La esperantistoj laboru per Esperanto por reklami plej efike por Esperanto

.

Sekve TAKE - LA DOMO estas je la dispono de ĉiuj asocioj kaj profesiaj fakoj, kiuj deziras informi pri sia internacia agado per Esperanto .

Al universitatuloj kaj altteknikaj profesiuloj ni direktas la sekvan alvokon : verku en LA DOMO en popularscienca stilo por klera publiko kontribuante tiel al diskonigo de viaj laboroj.

Ĉu viaj geamikoj konas TAKE-LA DOMO ?


organizaj adresoj - celaro de TAKE-LA DOMO - Perantoj - supren

PERANTOJ :

Brazilo : BRAZILA ESPERANTISTO, CAIXA POSTAL 269, BR 12460-000 CAMPOS DO JORDAO/SP

Francio : TAKE CCP / P.Ĉ.K. : n° 2 549 46 A Strasbourg
kaj UFE, 4bis rue de la Cerisaie 75004 PARIS

Irano:Irana Esperanto-Centro P.O.Kesto:17765-184 Tehrano,Irano
Tel.:0098 21 850529,843550
Fakso:0098 21 8764250
Retpoŝto:IREJO@neda.net UEA-kodo : iece-h

Koreio : SEZAMO KIM KEA 1601 Kangbyen Hanshin Core, 350 Mapo-gu, Seulo 121 - 703 Koreio
Fakso : 717-6975;
Retpoŝto : keast@soback.komet21.net

Kroatio, Italio, Slovenio : Viŝnja BRANKOVIĈ, Via Parini 5 - IT 34129 TRIESTE

Polio : Maciej WNUK (Eldonejo NEPO) skrytka 105 ul Bronievskiego 77m.137 PL - 01-865 WARSZAWA Tel/fakso : +48 (22) 633.5315 e-poŝto : nepo@elektron.pl

Rusio : S-ro Mikaelo ĈERTILOV, P.f. 21, RU-143006 MOSKVA-Odincovo-6
Hejma Tel : (095) 5934964 (post la 18-00) A�torespondilo/telekopiilo: (095)7059285 + tone 22102
ret-adreso : mikaelo@km.ru


Inter la kunlaborantaj organizoj : IKEF 

TAKE - LA DOMO
Reg. des Associations TGI Colmar VOL.XXXX IX n� 38

LUDWIG Edmond
26, route de la Schlucht
FR - 68140 STOSSWIHR
Tel/Fax : +33 (0)3 89 77 52 56
e-p : 
esperanto.eludwig@orange.fr

ESPERANTO-INFO : http://www.esperanto.org/jefo

 

supren